Posted on Leave a comment

Метрологична заверка на везна

Метрологична заверка на везна

Метрологична заверка на везна

Информация за средства за измерване на маса 

Средства за измерване на маса

ВЕЗНИ С НЕАВТОМАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ – Везните с неавтоматично действие подлежат законов метрологичен контрол, когато се използват за:

 • измерване на маса за целите на търговски плащания;
 • измерване на маса при пресмятане на такси, тарифи, данъци, глоби, възнаграждения, надбавки, обезщетения или други подобни плащания;
 • измерване на маса при прилагане на нормативни актове и за експертизи по съдебни дела;
 • измерване на маса в медицината при определяне теглото на пациенти за целите на лекарското наблюдение, диагностиката и лечението;
 • измерване на маса при приготвяне на лекарствени средства в аптеките и при
 • извършване на анализи в медицински и фармацевтични лаборатории;
 • определяне на цена в зависимост от измерената маса при директна продажба и при производство на предварително опаковани количества продукти.

Метрологична заверка на везна

ВЕЗНИ С АВТОМАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ – Везна с автоматично действие“ е средство за измерване, което определя масата на един продукт без намесата на оператор и следва предварително определена програма за автоматична обработка на характеристиките му.

В обхвата на законовата метрология попадат везни с автоматично действие, използвани при пряка продажба на граждани, при производство на предварително опаковани количества продукти, при търговски сделки и при определяне на данъци, такси и тарифи:

 • автоматични везни с прекъснато действие;
 • автоматични сортиращи везни;
 • етикетиращи везни;
 • етикетиращи везни, показващи цената за плащане;
 • автоматични гравиметрични дозатори;
 • сумиращи везни с прекъснато действие;
 • сумиращи везни с непрекъснато действие;
 • вагонни везни, измерващи в движение;

Информация за проверките

Задължение на притежателя/ползвателя:

Лицата, които използват средствата за измерване, отговарят за тяхното съответствие с изискванията към тях.

Те са длъжни да ги заявяват за последваща проверка. Последващата проверка се извършва периодично или след ремонт на средствата за измерване. Проверките на средства за измерване се извършват от БИМ или от оправомощени от председателя на ДАМТН лица.

Периодичността на проверките е определена в заповед А-233 от 29.05.2014г. на председателя на ДАМТН.

Последващата проверка се удостоверява със знак за последваща проверка, определен в Приложение № 52 на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

Лицата, които използват средства за измерване, са длъжни:

 • да осигуряват техническата им изправност и правилната употреба и да ги използват по предназначение;
 • да не променят съответствието им с одобрения тип/оцененото съответствие или с изискванията към тях;
 • да ги заявяват и представят за последваща проверка преди изтичането на срока на валидност в Българския институт по метрология;
 • да не използват средства за измерване без предвидените знаци.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *