Posted on Leave a comment

Метрологична заверка на везна

Метрологична заверка на везна

Метрологична заверка на везна

Информация за средства за измерване на маса 

Средства за измерване на маса

ВЕЗНИ С НЕАВТОМАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ – Везните с неавтоматично действие подлежат законов метрологичен контрол, когато се използват за:

 • измерване на маса за целите на търговски плащания;
 • измерване на маса при пресмятане на такси, тарифи, данъци, глоби, възнаграждения, надбавки, обезщетения или други подобни плащания;
 • измерване на маса при прилагане на нормативни актове и за експертизи по съдебни дела;
 • измерване на маса в медицината при определяне теглото на пациенти за целите на лекарското наблюдение, диагностиката и лечението;
 • измерване на маса при приготвяне на лекарствени средства в аптеките и при
 • извършване на анализи в медицински и фармацевтични лаборатории;
 • определяне на цена в зависимост от измерената маса при директна продажба и при производство на предварително опаковани количества продукти.

Метрологична заверка на везна

ВЕЗНИ С АВТОМАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ – Везна с автоматично действие“ е средство за измерване, което определя масата на един продукт без намесата на оператор и следва предварително определена програма за автоматична обработка на характеристиките му.

В обхвата на законовата метрология попадат везни с автоматично действие, използвани при пряка продажба на граждани, при производство на предварително опаковани количества продукти, при търговски сделки и при определяне на данъци, такси и тарифи:

 • автоматични везни с прекъснато действие;
 • автоматични сортиращи везни;
 • етикетиращи везни;
 • етикетиращи везни, показващи цената за плащане;
 • автоматични гравиметрични дозатори;
 • сумиращи везни с прекъснато действие;
 • сумиращи везни с непрекъснато действие;
 • вагонни везни, измерващи в движение;

Информация за проверките

Задължение на притежателя/ползвателя:

Лицата, които използват средствата за измерване, отговарят за тяхното съответствие с изискванията към тях.

Те са длъжни да ги заявяват за последваща проверка. Последващата проверка се извършва периодично или след ремонт на средствата за измерване. Проверките на средства за измерване се извършват от БИМ или от оправомощени от председателя на ДАМТН лица.

Периодичността на проверките е определена в заповед А-233 от 29.05.2014г. на председателя на ДАМТН.

Последващата проверка се удостоверява със знак за последваща проверка, определен в Приложение № 52 на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

Лицата, които използват средства за измерване, са длъжни:

 • да осигуряват техническата им изправност и правилната употреба и да ги използват по предназначение;
 • да не променят съответствието им с одобрения тип/оцененото съответствие или с изискванията към тях;
 • да ги заявяват и представят за последваща проверка преди изтичането на срока на валидност в Българския институт по метрология;
 • да не използват средства за измерване без предвидените знаци.

Posted on Leave a comment

Заверка везни

Заверка везни

ЗАБЕЛЕЖКА: НЕ СЕ ЗАВЕРЯВАТ ВЕЗНИ ЗА БИТОВИ НУЖДИ

Допуска се заверка на търговски кантари които са сертифицирани.Това се моделите които са произведени със сертификат. Те имат лепенка че са фабрично заверени. Преминали са първоначална метрологична заверка при производството. Само тези теглещи средства могат да бъдат ползвани в търговски обекти. Такива са електронните везните предлагани от нас в страницата ни с търговски везни. Тези кантари са произведени за търговски цели и се ползват за теглене на стоки и продукти в обекти където има продажба към краен клиент.Стикери на търговски везни подлежащи на заверка

Ето как изглежда стикера на сертифицирана и заверена електронна везна за търговия.

заверена везна стикер

заверена везна стикер

Бъдете особено внимателни при избора си на кантари и везни за търговски цели.

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ !!!

НЕ ТРЯБВА ДА СИ КУПУВАТЕ ВЕЗНА ЗА БИТОВИ НУЖДИ ТЯ НЕ Е СЕРТИФИЦИРАНА . ТЕЗИ  КАНТАРИ ТАКА НАРЕЧЕНИ ЗА БИТОВИ НУЖДИ НЕ СА ОДОБРЕНИ ОТ БИМ И НЕ МОГАТ ДА МИНАТ МЕТРОЛОГИЧНА ПРОВЕРКА / ЗАВЕРКА.

Posted on Leave a comment

Магазинерски електронни везни

Магазинерски електронни везни

Posted on Leave a comment

Електронна везна до 15кг

Електронна везна до 15кг

Posted on Leave a comment

Цени електронни везни

Цени електронни везни

Posted on Leave a comment

Заверена електронна везна

Заверена електронна везна

Posted on Leave a comment

Електронна везна със сертификат

Електронна везна със сертификат

Posted on Leave a comment

Електронна везна за зеленчуци

Електронна везна за зеленчуци

Posted on Leave a comment

Електронна везна за плодове

Електронна везна за плодове