Posted on Leave a comment

Метрологична заверка на везна

Метрологична заверка на везна

Метрологична заверка на везна

Информация за средства за измерване на маса 

Средства за измерване на маса

ВЕЗНИ С НЕАВТОМАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ – Везните с неавтоматично действие подлежат законов метрологичен контрол, когато се използват за:

 • измерване на маса за целите на търговски плащания;
 • измерване на маса при пресмятане на такси, тарифи, данъци, глоби, възнаграждения, надбавки, обезщетения или други подобни плащания;
 • измерване на маса при прилагане на нормативни актове и за експертизи по съдебни дела;
 • измерване на маса в медицината при определяне теглото на пациенти за целите на лекарското наблюдение, диагностиката и лечението;
 • измерване на маса при приготвяне на лекарствени средства в аптеките и при
 • извършване на анализи в медицински и фармацевтични лаборатории;
 • определяне на цена в зависимост от измерената маса при директна продажба и при производство на предварително опаковани количества продукти.

Метрологична заверка на везна

ВЕЗНИ С АВТОМАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ – Везна с автоматично действие“ е средство за измерване, което определя масата на един продукт без намесата на оператор и следва предварително определена програма за автоматична обработка на характеристиките му.

В обхвата на законовата метрология попадат везни с автоматично действие, използвани при пряка продажба на граждани, при производство на предварително опаковани количества продукти, при търговски сделки и при определяне на данъци, такси и тарифи:

 • автоматични везни с прекъснато действие;
 • автоматични сортиращи везни;
 • етикетиращи везни;
 • етикетиращи везни, показващи цената за плащане;
 • автоматични гравиметрични дозатори;
 • сумиращи везни с прекъснато действие;
 • сумиращи везни с непрекъснато действие;
 • вагонни везни, измерващи в движение;

Информация за проверките

Задължение на притежателя/ползвателя:

Лицата, които използват средствата за измерване, отговарят за тяхното съответствие с изискванията към тях.

Те са длъжни да ги заявяват за последваща проверка. Последващата проверка се извършва периодично или след ремонт на средствата за измерване. Проверките на средства за измерване се извършват от БИМ или от оправомощени от председателя на ДАМТН лица.

Периодичността на проверките е определена в заповед А-233 от 29.05.2014г. на председателя на ДАМТН.

Последващата проверка се удостоверява със знак за последваща проверка, определен в Приложение № 52 на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.

Лицата, които използват средства за измерване, са длъжни:

 • да осигуряват техническата им изправност и правилната употреба и да ги използват по предназначение;
 • да не променят съответствието им с одобрения тип/оцененото съответствие или с изискванията към тях;
 • да ги заявяват и представят за последваща проверка преди изтичането на срока на валидност в Българския институт по метрология;
 • да не използват средства за измерване без предвидените знаци.

Posted on Leave a comment

Кантари за пазари и борси

Кантари за пазари и борси

Posted on Leave a comment

Платформена везна до 150кг

Платформена везна до 150кг – Лицензирана, сертифицирана, проверена и заверена от БИМ. ГОТОВА ЗА РАБОТА!!

платформена везна 150кг платформа 45*60см заверка

Платформена везна до 150кг

 • Mакс. товар: до 150kg
 • Размер платформа 450х600mm
 • Стойка от неръждаема стомана AISI 304
 • Тава от неръждаема стомана AISI 304
 • Прахово боядисана конструкция
 • Клас на точност III
 • Индикатор Si-10
 • Интерфейс RS232
 • Акумулаторно захранване – опция
 • Фабрична метрологична заверка
 • Електронната везна може да тегли максимален товар: до 150 килограма.
 • Този модел се води платформена електронна везна като размера на платформа и е 450mm х 600mm.
 • Снабдена е със стойка от неръждаема стомана AISI 304 която е закрепена към платформата на везната. На тази стойка е монтиран Индикатор който показва стойностите от измерванията. Още има тава от неръждаема стомана AISI 304 под която се намира прахово боядисаната конструкция на везната.
 • Предлаганата от нас заверена платформена везна тегли с / Клас на точност III / и произведена с Интерфейс RS232 който служи за връзка с други устройства като компютър.

Платформена везна до 150кг се предлага с нещо което е изключително важно за доста търговци е именно Фабрична метрологична заверка. Да тази електронна везна има платформа за теглене на по обемисти товари и е метрологично проверена и заверена от БИМ. За повече удобство при работа с платформените везни можете допълнително да я поръчате с акумулаторно захранване /Батерия /– което е допълнителна опция.

Ако предложената електронна платформена везна до 150 кг не покрива вашите изисквания за максимален товар можете да разгледате още търговски везни с платформа тук

Ние предлагаме още настолни търговски кантари до 3кг, 6 кг, 15 кг, 30кг за търговски цели с метрологична заверка вижте моделите тук.

Ако сме успели да покрием вашите изисквания моля пишете по-долу в коментарите вашите отзиви те са Важни за нас Благодарим Ви !!!

Posted on Leave a comment

Платформени везни до 120кг

Платформени везни до 120кг

Posted on Leave a comment

Платформени кантари до 120кг

Платформени кантари до 120кг

Posted on Leave a comment

Платформени кантари до 300 кг

Платформени кантари до 300 кг

Posted on Leave a comment

Платформени кантари до 150кг

Платформени кантари до 150кг

Posted on Leave a comment

Заверени платформени кантари

Заверени платформени кантари

Posted on Leave a comment

Търговски кантари с платформа и заверка

Търговски кантари с платформа и заверка

Posted on Leave a comment

Търговска везна с платформа и заверка

Търговска везна с платформа и заверка